2 min

Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Column

125 jaar coöperatieve Rabobank. Een idee waarmee Friedrich Wilhelm Raiffeisen wereldfaam verwierf. De coöperatie is nog steeds springlevend. Denk aan de vele energie- en boerencoöperaties die ons land rijk is. En de boerencoöperaties in Afrika en Azië die kleine boeren meer slagkracht geven.

De coöperatie is gebaseerd op een bepaald soort verbondenheid. Die uit zich bij veel mensen in zorgen voor de naasten, demonstreren voor de goede zaak en zo nu en dan meebrullen in het voetbalstadion. Belangrijk voor je gevoel en soms ook echt beter voor de wereld.

Maar er is een andere, meer verborgen vorm van verbondenheid. Die is gebaseerd op afhankelijkheid. Ik ben volledig van anderen afhankelijk. Ik kan nog geen kip slachten als ik dat al zou willen. Laat staan een broodrooster maken. En die afhankelijkheid is alleen maar groter geworden. Onze consumentenproducten bestaan uit ingrediënten die overal vandaan komen. Ze komen tot stand door een web van afhankelijkheden.

Ook in ecologisch opzicht zijn we door afhankelijkheid innig met elkaar verbonden. En in het bedrijfsleven is het denken in termen van ecosystemen in opkomst: het gaat om de vraag hoe waarde te creëren uit de wederzijdse afhankelijkheden die met de komst van digitale verwevenheid onontkoombaar zijn geworden.

Wederzijdse afhankelijkheid is de meest nuchtere vorm van verbondenheid. Je kunt niet zonder elkaar, al zou je het willen. Die afhankelijkheid was lang onzichtbaar. We plukken de vruchten, maar de struik, de boer en de vrachtwagen worden aan ons zicht onttrokken.

Daar is verandering in gekomen. Corona en Oekraïne hebben zichtbaar gemaakt waar ons eten vandaan komt en dat we onze veiligheid niet alléén kunnen waarborgen. Ze maken voelbaar dat we afhankelijk zijn van anderen.

Dat is het positieve van deze tijd. Misschien brengen de recente ontwikkelingen de hele wereld niet bij elkaar, maar versterken ze wel de verbondenheid tussen mensen en landen met dezelfde belangen. Belangen van hem en haar, van hier en daar; als twee uiteinden van een haar raken zij elkaar. Dat is waar coöperatief denken over gaat.

Roland van der Vorst
Hoofd Innovatie Wholesale & Rural en CEO Rabo Carbon Bank
  • Fotograaf: Suzanne Blanchard