4 min

Brainport voor Elkaar

Verhaal uit de regio

Het gaat economisch gezien goed met de Brainport-regio. Bedrijven groeien, evenals de werkgelegenheid. Maar er zit ook een keerzijde aan. Want hoe zorg je dat iedereen meeprofiteert? En dan niet alleen economisch, maar ook sociaal. Een interview met Jeroen Dijsselbloem. Naast burge­meester van Eindhoven is hij voorzitter van Brainport voor Elkaar. ‘We hebben hier een unieke manier van samenwerken. Dat heeft economisch gezien zijn vruchten afgeworpen, nu gaan we voor eenzelfde aanpak voor de sociale agenda.’

De maatschappelijke vraagstukken waar Dijsselbloem aan refereert, zijn bijvoorbeeld de stijgende huizenprijzen (en het tekort aan woningen), de toenemende druk op de zorg en het onderwijs én de schuldenproblematiek. ‘Brainport moet een regio worden waar iedereen fijn kan wonen, werken en vertoeven. Daarom is het belangrijk dat we oog blijven houden voor de mensen die om wat voor reden dan ook nu niet meeprofiteren. Daar is vereniging Brainport voor Elkaar voor opgericht.’

Samen in beweging

De initiatiefnemers van Brainport voor Elkaar zijn Partnerfonds Brainport Eindhoven, Impact040, Brainport Development, Samen voor Eindhoven, gemeente Helmond en gemeente Eindhoven. Die partijen zetten hun kennis en netwerk in om meer partners aan te laten haken en werkgevers (zoals bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties) in beweging te krijgen. ‘Samen hebben we de slagkracht om ook echt een verschil te maken.’ Inmiddels haken steeds meer partners, groot en klein, aan. Zo ook Rabobank.

Volgens Dijsselbloem hebben die werkgevers naast een economische ook een duidelijke maatschappelijke rol. ‘Ze profiteren mee van de economische groei van de Brainportregio, het is belangrijk dat ze ook hun maatschappelijke taak serieus nemen. Gelukkig zijn er steeds meer organisaties die dat ook zien.’ Daar is hij blij mee. ‘Door de krachten te bundelen kunnen we veel maatschappelijke vraagstukken efficiënter en sneller oppakken.’

Schulden te lijf

Op welke maatschappelijke vraagstukken hij zoal doelt? Als voorbeeld noemt Dijsselbloem de schuldenproblematiek die landelijk en regionaal steeds duidelijker zijn sporen nalaat. ‘Als overheid hebben wij natuurlijk allerlei mogelijkheden om inwoners te helpen, maar meestal melden zij zich pas als de situatie écht nijpend is. Werkgevers zien veel eerder dat er iets speelt en kunnen hun werknemers al in een vroeger stadium helpen. Dus voordat zij bijvoorbeeld in de schuldhulpsanering terecht komen. Vanuit Brainport voor Elkaar hebben we een programma ontwikkeld onder de naam Financieel Fit. Vanuit het programma worden werkgevers geholpen om hun medewerkers financieel fit te krijgen én te houden.’

Bijdrage Rabobank

Van werkgevers die zich committeren aan Brainport Voor Elkaar wordt verwacht dat ze niet alleen komen ‘halen’, maar ook ‘brengen’. Dat geldt dus ook voor Rabobank. ‘Wij nemen onze rol als partner heel serieus’, vertelt Marc Cootjans. Hij is directeur coöperatieve Rabobank én voorzitter van het dagelijks bestuur van Brainport voor Elkaar. ‘Aan de ene kant zijn we zelf werkgever en maken we gebruik van een programma als Financieel Fit, aan de andere kant delen wij onze kennis rondom het voorkomen van schulden. Als laatste kunnen onze medewerkers zich aanmelden als bedrijfsvrijwilliger om zo tekorten in bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs op te vullen. Op die manier proberen wij een bijdrage te leveren.’

Dijsselbloem is blij met de inzet van Rabobank en al die andere werkgevers die zich inmiddels aan de vereniging hebben verbonden. ‘We zijn nu druk met het verder vormgeven van de programma’s.’ Die vallen onder vier zogenaamde programmalijnen.

Baanbrekend

‘Baanbrekend’ richt zich op sociale innovatie. Denk aan een goede doelenmakelaar en een innovatiemakelaar. Binnen deze lijn profiteert het maatschappelijke veld ook van de kennis en technologie van deze High Tech regio. Op die manier krijgen zij toegang tot slimme oplossingen die bijdragen aan hun dagelijkse bedrijfsvoering.

Bestaanszeker

‘Bestaanszeker’ is gericht op bestaanszekerheid voor alle inwoners. De insteek is dat iedereen een kans moet krijgen om een zeker bestaan op te bouwen. Hier maakt het programma Financieel Fit onderdeel van uit.

Basisvaardig

De derde pijler is ‘Basisvaardig’, waarbij de focus ligt op het onder de knie krijgen van basisvaardigheden om mee te doen in de maatschappij. Zo kunnen werkgevers met het programma DigiTaalfit werknemers helpen om zowel taal- als digitaal vaardig te worden.

Bij elkaar

Tot slot is er de programmalijn ‘Bij elkaar’, die zich richt op het bevorderen van sociale cohesie, onder meer door de inzet van bedrijfsvrijwilligers. ‘Het zit hier in de cultuur om elkaar verder te helpen. We hebben economisch aangetoond dat onze manier van samenwerken werkt, nu willen we minstens zoveel impact gaan maken op sociaal vlak.’

Lid worden van Brainport voor Elkaar?

Iedere werkgever uit de Brainportregio kan lid worden van Brainport voor Elkaar. Afhankelijk van het aantal medewerkers betaal je een vast bedrag per jaar. Samen met de andere leden ontwikkel je een sterk sociaal MVO-beleid. Programma’s kunnen daardoor regionaal breed uitgerold en snel opgeschaald worden. En naast dat we samen meer bereiken dan alleen, profiteer je ook van een groot netwerk van gelijkgestemden.

Meer informatie
  • Auteur: Koen Chatrou
  • Fotograaf: Bram Saeys

Meer lezen over dit onderwerp?

Wat vind jij van de digitale Rabo &Co?

Wat fijn dat je je mening wilt geven over de digitale Rabo &Co. Daar zijn we heel blij mee.

max. 500 tekens