4 min

Kansrijke toekomst voor ieder kind

Verhaal uit de regio

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld: uit school wat te eten krijgen en vertellen over je dag. Maar in sommige gezinnen is dit niet vanzelfsprekend. Geld voor gezond eten is er niet, evenals de ruimte om de dag door te nemen.

Voor die laatste groep jongeren is op initiatief van Rabobank de Coöperatiekring in het leven geroepen. Een groep burgers en bedrijven in de regio Achterhoek-Twente wil vanuit de samenleving ook iets doen aan het bevorderen van kansengelijkheid in deze regio. Daarom hebben zij hun krachten gebundeld en in september 2023 de Stichting Coöperatiekring Achterhoek-Twente opgericht. Een stichting die betrokken mensen verbindt met lokale projecten die bijdragen aan gelijke kansen voor jongeren in de Achterhoek en Twente. Het bestuur verricht hun taken onbezoldigd.

Hulp nodig

Oud-wethouder van de gemeente Enschede June Nods is auteur én voorzitter van deze stichting met ANBI-status. ‘Als wethouder was ik onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles jeugd en onderwijs en heb ik kansengelijkheid in Enschede op de kaart gezet. Met eigen ogen zag ik de ellende in de praktijk net als de hulp die nodig is. Daar wil ik nu zelf mee aan de slag.’

Voor Eddy Klement, directeur van de Stadsbank Oost Nederland en bestuurslid Communicatie van de stichting geldt grotendeels hetzelfde. Wij hebben bij de Stadsbank klanten die nooit geleerd hebben met geld om te gaan, in armoede leven of schulden hebben. Jongeren die opgroeien in een kansarme omgeving verdienen een gelijke kans zich te ontwikkelen en ontplooien tijdens hun schoolloopbaan en studie. Samen met de overige vijf bestuursleden, Rita Lubbers, Andrea van Schie, Jan Smudde, Martijn van Veelen en Rob Zwiers geloven we dat door het bundelen van krachten van een groep gelijkgezinden meer impact kunnen maken. Ons motto is: Met KrAchT bereik je meer.’ (Kring Achterhoek Twente)

Een brede blik

Een financieel gezonde samenleving is op de maatschappelijke agenda van Rabobank een belangrijk thema. Rabobank is opgedeeld in 14 regionale kringen; in elke regio is of wordt een Coöperatiekring opgericht. Met dit initiatief wil de bank samen met klanten en leden concreet bijdragen aan kansengelijkheid. De stichting functioneert onafhankelijk; de bank is partner en faciliteerde de oprichting.

‘In de top tien van minst kansrijke steden in Nederland staan steden uit onze regio. En ook meer op het platteland spelen dergelijke problemen, soms wellicht wat minder zichtbaar. Als bestuur delen wij de visie dat verminderen van kansenongelijkheid vraagt om een brede blik. Naast factoren in en rond het onderwijs, spelen ook bijvoorbeeld factoren in de wijk en de samenleving een rol.’

Deelnemers meenemen

Deelnemers aan de Coöperatiekring schenken een bedrag van minimaal duizend euro per jaar. De gezamenlijke inleg wordt verdeeld over projecten die bijdragen aan het thema. ‘Als bestuur onderzoeken we de initiatieven en kijken welke de meeste impact kunnen hebben. Onze bevindingen presenteren we tijdens regionale bijeenkomsten, waarbij met de deelnemers samen wordt beslist hoe het geld in verdeeld wordt. Zo worden deelnemers echt meegenomen in het verhaal.’

‘Het is meer dan alleen doneren, alhoewel dat natuurlijk wel kan. Maar juist door verdieping in het thema kansengelijkheid ontstaat echte betrokkenheid: je investeert samen met gelijkgezinden in je eigen omgeving.’

Aanmeldmogelijkheden

‘Samen met Rabobank gaan we actief op zoek naar deelnemers en naar initiatieven die gelijke kansen voor jongeren tot 27 jaar in de regio Achterhoek-Twente bevorderen. We gaan onze stichting dit najaar op allerlei bijeenkomsten presenteren. Het eerste jaar streven we naar een geefkring met minimaal 30 participanten. Een deelnemer kan zich ook via onze website aanmelden, waarna we vanuit het bestuur contact opnemen.

Aanmelden kan voor één jaar, maar ook voor vijf jaar. Dit laatste kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Daarnaast maakt het voor ons een langjarige projectaanpak of hulp bij de opstart van een project eenvoudiger. Denk bijvoorbeeld aan de opzet van kinderopvang voor een moeder die wil werken om uit de bijstand te komen. Hoe mooi zou het zijn als je zo het ontstaan van schulden kan helpen voorkomen?’

Ondernemersprogramma voor jongeren

Een mooi voorbeeldproject komt van de Coöperatiekring Hart voor Gelderland. Zij ondersteunen een ondernemersprogramma voor jongeren waarin ze kennis, vaardigheden en nieuwe inzichten opdoen. Zo kan iedere jongere - ongeacht achtergrond of thuissituatie - zijn of haar talent zichtbaar maken, verder ontwikkelen en benutten.

‘Dat is ook precies wat wij zo belangrijk vinden. Want een kind dat opgroeit bij ouders met financiële zorgen, is meer bezig met overleven dan met kansen tot zich nemen. Mensen met passende initiatieven kunnen nu al een verzoek indienen voor financiering of cofinanciering.’ <

Waar je wieg staat, mag niet je toekomst bepalen

‘Kansenongelijkheid in één klap de samenleving uit helpen is niet reëel. Maar wij willen met onze stichting een zetje in de juiste richting geven. Onze missie is in gezamenlijkheid kansengelijkheid bevorderen door initiatiefrijke en concrete projecten te financieren die bijdragen aan een betere verbinding tussen de thuissituatie, omgeving en school voor jongeren in de Achterhoek en Twente. Kortom: we gaan voor kansengelijkheid door projecten te ondersteunen die het verschil maken!’

Lees meer of meld je aan als deelnemer van de Coöperatiekring
  • Auteur: Kleesz Tekstbureau | Marly Kemna
  • Fotograaf: Suus’ Fotosjop

Meer lezen over dit onderwerp?

Wat vind jij van de digitale Rabo &Co?

Wat fijn dat je je mening wilt geven over de digitale Rabo &Co. Daar zijn we heel blij mee.

max. 500 tekens