5 min

‘Waar je wieg staat mag niet je toekomst bepalen’

Verhaal uit de regio

Alle kinderen en jongeren zouden gelijke kansen moeten krijgen. Dat is echter niet het geval. Het gevoel achtergesteld te zijn, doet iets met het zelfbeeld van kinderen. Daarom zet Coöperatiekring Groningen-Drenthe zich in voor kansengelijkheid: “Welvaart niet delen, vinden wij heel kwalijk.”

Wie denkt dat alle kinderen en jongeren in Nederland gelijke kansen krijgen als het gaat om opleiding, carrière, ontwikkelmogelijkheden, sport, gezondheid en cultuur, komt bedrogen uit. Onder meer sociale verschillen en de plek waar je wordt geboren en opgroeit, maken in de praktijk een enorm verschil.

Harder knokken

“Kom je niet uit een familie van universitair geschoolden, dan moet je veel harder knokken om te kunnen gaan studeren”, duidt Alex van Wamel uit Westerbork, bestuurslid van Coöperatiekring Groningen-Drenthe. Onder het motto 'Waar je wieg staat, mag niet je toekomst bepalen' zet dit fonds zich in voor het bestrijden van kansenongelijkheid onder kinderen en jongeren. Kansenongelijkheid is een nogal ruim begrip, waarvoor volgens Van Wamel bewust is gekozen: “Het geeft ons de ruimte voor het ondersteunen van een breed scala aan doelen.”

Vicieuze cirkel

Zaken als sociaal milieu en etnische achtergrond van kinderen hebben in de praktijk grote invloed op de kans om vroegtijdig schoolverlater te worden. Dat heeft weer invloed op het sociaal leven en kansen op bijvoorbeeld verslaving, waardoor onder meer ontwikkel- en carrièremogelijkheden in het gedrang kunnen komen. Dit alles in een vicieuze cirkel en daaraan ontsnappen lukt maar weinigen. Daarvoor moet je - zeker als jong mens - erg sterk in de schoenen staan. Want alleen willen en kunnen is vaak niet genoeg.

Wat te denken van sociale druk. Stel, je woont in een wijk waar het gemiddelde opleidingsniveau en inkomen beneden het landelijk gemiddelde liggen, maar de werkloosheid juist erboven. Leeftijdsgenootjes vormen groepjes op straat en veel van hen houden zich bezig met andere dingen dan school, sport of culturele activiteiten. Doe je niet mee, dan val je buiten de groep. Die sociale druk weerstaan is niet aan iedereen gegeven.

Robin Hood

De Coöperatiekring ondersteunt initiatieven die kansen voor jongeren vergroten in de geest van Robin Hood, maar dan uiteraard zonder het stelen. Mensen en organisaties die wat kunnen missen, stellen het beschikbaar aan het fonds om er projecten mee te steunen die kinderen en jongeren kansen bieden. Dat kan op heel veel verschillende manieren.

Van bijles tot speeltuin

Denk eens aan een werkervaringsproject, waar kinderen en jongeren kennismaken met bedrijven en leren op welke manier zij bijvoorbeeld carrière kunnen maken. Ook kan het bijvoorbeeld gaan om de aanleg van een speeltuin in de wijk. “Want een speeltuin is de plek bij uitstek waar kinderen al op jonge leeftijd leren om sociaal te binden. Bovendien bieden speeltuinen veiligheid”, licht Van Wamel toe.

Andere mogelijkheden zijn financiering van bijlessen voor kinderen met een taal- of leerachterstand, de aanschaf van laptops voor kinderen uit gezinnen waar het financieel minder rooskleurig is of het coachen van ouders om hun kinderen te helpen bij hun schoolwerk.

Regionaal karakter

De Coöperatiekring Groningen Drenthe onderscheidt zich door het regionale karakter van het fonds. “Het idee is dat de middelen die sponsors en donateurs beschikbaar stellen direct in eigen regio besteed worden. Dat maakt het tastbaar en zichtbaar”, zegt Van Wamel.

Het bestuur nodigt elk jaar goede doelen uit om een project te presenteren aan deelnemers van de Coöperatiekring. Deze groep deelnemers bepaalt na de presentaties welke projecten dat jaar worden gefinancierd. Hoewel projecten zichzelf niet kunnen uitnodigen om zich te komen presenteren, is het wel mogelijk dat zij het fonds op de hoogte stellen van het wel en wee, de doelen en beoogde resultaten van hun project.

Onafhankelijke stichting

De oprichting van stichting Coöperatiekring Groningen Drenthe is een initiatief van de Rabobank, als onderdeel van de coöperatieve agenda. De bank stond wel aan de wieg, maar heeft geen bemoeienis met het fonds, het is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur. Het idee is om donaties van deelnemers uit Groningen en Drenthe in eigen regio te besteden. De schenkers worden concreet betrokken bij de besteding van de gelden. Ze bundelen de krachten om middelen als geld, tijd en netwerk zo strategisch en zinvol mogelijk in te zetten. Zo zijn impact en slagkracht optimaal.

Onuitwisbare indruk

Over zijn persoonlijke drive om zich in te zetten voor Coöperatiekring Groningen Drenthe, vertelt Van Wamel: “In het dorp waar ik opgroeide stond een Vakantiekinderhuis. Dat was een vakantiehuis voor gezinnen die zelf niet de middelen hadden om op vakantie te kunnen. Dat maakte toen al op mij een onuitwisbare indruk.

Nu werk ik in mijn dagelijks leven als Director Tax bij Bakertilly in Groningen. “In de hoedanigheid van fiscaal adviseur kom ik veel in aanraking met kapitaalkrachtige mensen en partijen. Uit ervaring weet ik dat veel van deze succesvolle ondernemers en organisaties zeer bereid zijn om gul te geven aan goede doelen. Vooral mensen die zelf heel hard hebben moeten vechten voor hun succes weten uit eigen ervaring heel goed dat het leven niet alleen en voor iedereen pracht en praal is.”

Iets betekenen voor mensen

Zijn inzet heeft zeker ook te maken met zijn eigen sociaal en maatschappelijk betrokken instelling: “Iets betekenen voor mensen die wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken, maakt je leven rijker. Dat het in ons geval gaat om ondersteuning van kinderen en jongeren, maakt het wat mij betreft alleen maar waardevoller. Immers, hoe jonger je begint, hoe meer je kunt bereiken. Mijn echtgenote werkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Haar werk maakt mij eens te meer duidelijk dat een beetje aandacht wonderen kan verrichten. Op die manier kun je jongeren die met een achterstand zijn geboren, helpen aan kansen.” <

  • Auteur: Jan Johan ten Have
  • Fotograaf: Marcel J. de Jong Fotografie

Meer lezen over dit onderwerp?

Wat vind jij van de digitale Rabo &Co?

Wat fijn dat je je mening wilt geven over de digitale Rabo &Co. Daar zijn we heel blij mee.

max. 500 tekens