5 min

‘Waar je wieg staat mag niet je toekomst bepalen’

Verhaal uit de regio

Alle kinderen en jongeren zouden gelijke kansen moeten krijgen. Dat is echter in de praktijk niet het geval. Het gevoel achtergesteld te zijn, doet iets met het zelfbeeld van kinderen. Daarom zet Coöperatiekring Groningen-Drenthe zich in voor kansengelijkheid: “Armoede is de grote olifant in de kamer.”

Wie denkt dat alle kinderen en jongeren in Nederland gelijke kansen krijgen als het gaat om opleiding, carrière, ontwikkelmogelijkheden, sport, gezondheid en cultuur, komt bedrogen uit. Onder meer sociale verschillen en de plek waar je wordt geboren en opgroeit, maken in de praktijk een enorm verschil. “Kinderen die opgroeien in armoedige omstandigheden, beginnen in het leven op achterstand. Hetzelfde is helaas vaak ook nog altijd het geval als je een buitenlandse achternaam hebt”, zegt bestuurslid Ina Elzinga van Coöperatiekring Groningen-Drenthe.

Onder het motto 'Waar je wieg staat, mag niet je toekomst bepalen' zet dit fonds zich in voor het bestrijden van kansenongelijkheid onder kinderen en jongeren. “Want weinig geld hebben mag kinderen geen gevoel van minderwaardigheid geven”, vindt Elzinga, die in het dagelijks leven advocaat is bij Kaliber Advocaten in Groningen.

Vicieuze cirkel

Zaken als sociaal milieu en etnische achtergrond van kinderen hebben in de praktijk grote invloed op de kans om vroegtijdig schoolverlater te worden. Dat heeft weer invloed op het sociaal leven en kansen op bijvoorbeeld verslaving, waardoor onder meer ontwikkel- en carrièremogelijkheden in het gedrang kunnen komen. Dit alles in een vicieuze cirkel en daaraan ontsnappen lukt maar weinigen. Daarvoor moet je - zeker als jong mens - erg sterk in de schoenen staan. Want alleen willen en kunnen is vaak niet genoeg.

Wat te denken van sociale druk. Stel, je woont in een wijk waar het gemiddelde opleidingsniveau en inkomen beneden het landelijk gemiddelde liggen, maar de werkloosheid juist erboven. Leeftijdsgenootjes vormen groepjes op straat en veel van hen houden zich bezig met andere dingen dan school, sport of culturele activiteiten. Doe je niet mee, dan val je buiten de groep. Die sociale druk weerstaan is niet aan iedereen gegeven.

Robin Hood

De Coöperatiekring ondersteunt initiatieven die kansen voor jongeren vergroten in de geest van Robin Hood, maar dan uiteraard zonder het stelen. Mensen en organisaties die wat kunnen missen, stellen het beschikbaar aan het fonds om er projecten mee te steunen die kinderen en jongeren kansen bieden.

Van bijles tot speeltuin

Dat kan op heel veel verschillende manieren. Denk eens aan een werkervaringsproject, waar kinderen en jongeren kennismaken met bedrijven en leren op welke manier zij bijvoorbeeld carrière kunnen maken. Ook kan het bijvoorbeeld gaan om de aanleg van een speeltuin in de wijk. Want een speeltuin is de plek bij uitstek waar kinderen al op jonge leeftijd leren om sociaal te binden. Bovendien bieden speeltuinen veiligheid.

Andere mogelijkheden zijn financiering van bijlessen voor kinderen met een taal- of leerachterstand, de aanschaf van laptops voor kinderen uit gezinnen waar het financieel minder rooskleurig is of het coachen van ouders om hun kinderen te helpen bij hun schoolwerk.

Kansen

Over haar persoonlijke drive om zich in te zetten voor Coöperatiekring Groningen Drenthe, vertelt Elzinga: “Ik zet mij hiervoor in om wat ik met eigen ogen zie in de Groninger wijk waar ik woon. Daar zie ik elke dag om mij heen dat kansenongelijkheid doorweven is in de hele maatschappij. En dat raakt mij, ik vind dat echt vreselijk.’

‘Armoede doet heel veel met mensen, alles in hun leven staat in het teken van overleven. Dit zou in een land als Nederland niet mogen bestaan. Maar het is er zeker. Het verschil in opleidingsniveau heeft ook gevolgen voor de manier waarop kinderen worden benaderd, dus vmbo wordt toch als ‘minder’ neergezet dan ‘hoger’ onderwijs en dat doet het gevoel van kansengelijkheid ook bepaald geen goed. Daar moeten we ook van af als samenleving. Talent, achtergrond, opleiding en financiële situatie zouden nooit invloed mogen hebben op het respect voor elkaar en mogelijkheden van mensen. Toch is dit nog grotendeels onontgonnen terrein.’

Op de trom slaan

‘Er wordt nog te weinig gedaan aan het oplossen van kansenongelijkheid. Wij willen op de trom slaan door de bestaande initiatieven te steunen. Die zijn er zeker. Denk aan organisaties als IMC Weekendschool of Petje Af, waar kinderen van 10 tot en met 14 jaar de kans krijgen om de wereld te ontdekken. Ze worden in aanraking gebracht met allerlei beroepen, rolmodellen en werkvelden zodat ze hun eigen drijfveren, interesses, talenten en mogelijkheden kunnen ontdekken. Iedereen zou elkaar moeten benaderen met compassie en vriendelijkheid. Dat begint er al mee dat alle kinderen samen spelen, ongeacht hun achtergrond. Daarvoor maak ik mij sterk.”

Regionaal

De Coöperatiekring Groningen Drenthe onderscheidt zich door het regionale karakter van het fonds. Het idee is dat de middelen die participanten beschikbaar stellen direct in eigen regio besteed worden. Ze mogen hierover meebeslissen. “Zo proberen we het draagvlak te verbreden en ook met mensen in contact te komen die goede ideeën hebben”, zegt Elzinga.

Het bestuur nodigt elk jaar goede doelen uit om een project te presenteren aan participanten van de Coöperatiekring. Deze participanten bepalen na de presentaties welke projecten dat jaar worden gefinancierd. Hoewel projecten zichzelf niet kunnen uitnodigen om zich te komen presenteren, is het wel mogelijk dat zij het fonds op de hoogte stellen van het wel en wee, de doelen en beoogde resultaten van hun project.

Onafhankelijke stichting

De oprichting van stichting Coöperatiekring Groningen Drenthe is een initiatief van de Rabobank, als onderdeel van de coöperatieve agenda. De bank stond wel aan de wieg, maar heeft geen bemoeienis met het fonds, het is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur. Het idee is om donaties van participanten uit Groningen en Drenthe in eigen regio te besteden. De participanten worden concreet betrokken bij de besteding van de gelden. Ze bundelen de krachten om middelen als geld, tijd en netwerk zo strategisch en zin­vol mogelijk in te zetten. Zo zijn impact en slagkracht optimaal. <

  • Auteur: Jan Johan ten Have
  • Fotograaf: Marcel J. de Jong Fotografie

Meer lezen over dit onderwerp?

Wat vind jij van de digitale Rabo &Co?

Wat fijn dat je je mening wilt geven over de digitale Rabo &Co. Daar zijn we heel blij mee.

max. 500 tekens