2 min

In gesprek met 160 leden over belangrijke transities

Investeren in elkaar

Na een lange periode van online bijeenkomsten kwamen in Kesteren dinsdagavond 16 april zo’n 160 leden van Rabobank uit regio Gelderland-Zuid bij elkaar voor het LedenEvent met dialoog. Centraal stonden drie grote transities waarmee we te maken hebben. Jan Rotmans en Eva Eikhout verzorgden een powertalk.

In het welkomstwoord en opening van directeur Antoine Driessen kwam naar voren dat we ons in een goed coöperatief gezelschap bevonden: leden, RvC- en ledenraadsleden met medewerkers en directieleden van de bank waren in de zaal aanwezig. Jan Rotmans en Eva Eikhout gaven een boeiende duo-presentatie.

Aanpassen

Jan Rotmans schetste de ontwikkelingen op macroniveau en zijn plan voor Nederland in 2121. Eva vertaalde daarna de veranderingen en het verhaal van Jan naar haar eigen leven. Vanwege haar lichamelijke beperkingen kan Eva niet alles zelf. Zij maakte de keuze om zich aan te passen aan de wereld om haar heen, in plaats van andersom. Een mooie les voor iedereen om vooral te kijken naar wat wél mogelijk is en wat je zelf daarin kunt doen.

Wensen van leden

Vervolgens gingen leden van de bank in 14 groepen uiteen. Zij voerden het gesprek over de bijdrage van Rabobank én henzelf aan de transities op gebied van Voedsel, Klimaat & Energie (zowel voor particulieren als voor ondernemers) en een Meer Inclusieve Samenleving.

Over alle groepen heen wensen leden dat Rabobank in onze regio:

- Proactiever optreedt door het voortouw te nemen in het stimuleren van samenwerking;

- Toegankelijkheid verhoogt door procedures makkelijker te maken en fysieke aanwezigheid te vergroten;

- Innovatie en educatie ondersteunt door geld en advies te bieden aan vooruitstrevende projecten;

- Een voorbeeldfunctie vervult dor zelf duurzame en inclusieve praktijken toe te passen.

De resultaten gebruiken we voor het samenstellen van een impactplan van Rabobank voor de regio Gelderland-Zuid.

  • Auteur: Kees de Bruin
  • Fotograaf: Luc Vredegoor

Meer lezen over dit onderwerp?

Wat vind jij van de digitale Rabo &Co?

Wat fijn dat je je mening wilt geven over de digitale Rabo &Co. Daar zijn we heel blij mee.

max. 500 tekens