5 min

Diversiteit is van grote waarde in de bouw

Verhaal uit de regio

Dura Vermeer is een familiebedrijf. Op papier én in de cultuur. De parallellen tussen het bedrijf en een familie zijn heel groot. Geen enkel familielid is hetzelfde. Iedereen is uniek. Voor het behouden van een goede balans heeft Dura Vermeer veel aandacht voor diversiteit.

In de Nederlandse bouwbranche is volop aandacht voor diversiteit en inclusie. Een algemene en sterk toenemende trend. ‘Deze thema’s voelen bij Dura Vermeer al decennialang heel normaal, maar krijgen ieder jaar opnieuw prioriteit’, vertelt Tine-Loes Hemmes, directeur Vastgoedontwikkeling bij Dura Vermeer Bouw Hengelo.

De beste oplossingen

‘Diversiteit is bij ons heel belangrijk. Wanneer je vanuit verschillende perspectieven opgaven beschouwt, komen de beste oplossingen naar voren. Diversiteit is een breed begrip. Cultuur speelt een rol, evenals een mix van ervaren en nieuwe mensen. Ook genderdiversiteit is een belangrijke pijler. Al acht jaar hebben wij met EVA een eigen netwerk voor vrouwen. En in 2019 is op initiatief van onze groep in Rotterdam het Charter Talent naar de Top ondertekend. Daarmee tonen we commitment voor het versterken van het aantal vrouwen in de top van je organisatie. Dat past uitstekend in ons beleid.’

Landelijk en lokaal

‘Dura Vermeer is een landelijk opererend bedrijf, actief in bouw- en vastgoedprojecten, infrastructuur en techniek. Onze landelijke slagkracht zit geworteld in lokale vestigingen. Als geboren en getogen Twentenaar werk ik voor de divisie Bouw en Vastgoed van de Hengelose werkmaatschappij. In het werkgebied Noord-, Oost- en Midden-Nederland werken wij in de woning- en utiliteitsbouw voor onder meer woningcorporaties, beleggers, gemeenten, zorginstellingen en ziekenhuizen. Ons werk omvat nieuwbouw en het verduurzamen van bestaande gebouwen. En vooral bij zorgprojecten nemen wij na oplevering het beheer voor onze rekening.’

Complementaire kwaliteiten

‘Persoonlijk vind ik onze sector supermooi. Onze mentaliteit is aanpakken en waarmaken wat je belooft. Deze masculiene eigenschappen verrijken we met meer feminiene kwaliteiten. Want meer dan ooit is behoefte aan kritische denkers, creatieve probleemoplossers en mensen met een hoge emotionele intelligentie. Kwaliteiten die van nature sneller bij vrouwen tot uiting komen.’

‘Diversiteit in je organisatie is gezond. Je hebt alles nodig. Een goede balans tussen deze complementaire kwaliteiten is een toegevoegde waarde voor onze organisatie als geheel. Met ons eigen vrouwennetwerk EVA brengen wij de vrouwen uit ons bedrijf met elkaar in verbinding. Dat werkt goed, maar het doel is dat het over een aantal jaar niet meer nodig is.’

Goede samenwerking

‘Mijn verbinding met Rabobank bestaat al jarenlang. Als jongste van drie dochters ging ik voor vakantiewerk met mijn zussen mee; zij werken daar allebei overigens nog steeds. Maar ook van­uit mijn huidige functie onderhoud ik contacten met Rabobank. In Almelo is in 2023 het Platform Stedelijke Ontwikkeling Almelo opgericht; daar ben ik voorzitter van. Het is een mooi netwerk waarin verschillende disciplines en expertises samenwerken aan stedelijke ontwikkeling in Almelo, rondom thema’s als imago, woningbouw en leefbare wijken.’

‘Daarnaast speelt een initiatief van de Regio Twente voor het verduurzamen van voornamelijk particuliere woningen. Een actuele vraag is: hoe slaan we financieel de handen ineen? Rabobank staat midden in de samenleving en neemt actief deel aan dergelijke initiatieven. Alléén de puzzel oplossen wil niet meer; goede samenwerking is absoluut nodig.’

De beste werkomgeving

‘De mensen met wie je het doet zijn het allerbelangrijkst: we streven naar hun betrokkenheid. Daarom bouwen wij voor onze mensen continu verder aan de beste werkomgeving. Wij willen een werkomgeving die voldoet aan de hoogste normen voor goed werkgeverschap. Al drie jaar op rij heeft Dura Vermeer de titel Top Employer in de wacht gesleept. Dat doet veel voor de reputatie van ons bedrijf: het waarmaken van ambities.’

‘Naast bijvoorbeeld talentontwikkeling is diversiteit en inclusie een belangrijk onderdeel om voortdurend stappen voorwaarts te zetten. Samen grote hoogtes bereiken en tot mooie resultaten komen. De teamspirit die ik bij ons voel is niet in elke organisatie vanzelfsprekend. Dat weet ik uit eigen ervaring. We geven in onze organisatie veel ruimte en vrijheid aan mensen. Dit leidt tot veel eigenaarschap en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel.’

Jezelf zijn

Tine-Loes heeft nooit de ambitie gehad om in de top (verder) te komen. ‘Dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Naar mijn mening telt bovenal dat je jezelf bent en je daarvoor de ruimte krijgt. Voel je niet minder, voel je niet meer, maar blijf dichtbij jezelf. Als je dat wilt en doet, sta je optimaal in je kracht en ben je tot veel in staat. Bovendien geloof ik dat het op termijn niet vol te houden is om niet jezelf te kunnen zijn.’

‘Het bewust aannemen van vrouwen is een van de drie onderdelen van het diversiteitsbeleid van Dura Vermeer om tot een meer gevarieerde samenstelling van ons personeelsbestand te komen. Organisaties met een mix aan mensen functioneren aantoonbaar beter. De andere twee onderdelen zijn afstand tot de arbeidsmarkt en culturele diversiteit.’

‘Als ik specifiek inzoom op genderdiversiteit in onze organisatie en onze sector zie ik een heel ander beeld dan toen ik bijna vijftien jaar geleden de branche instapte. In de sector en in directies werken veel meer vrouwen. In onze eigen organisatie zie ik enthousiasme van collega’s onderling omdat het ook daadwerkelijk resultaat oplevert. Het is zeker goed voor diversiteit aandacht te hebben én houden, maar we mogen trots zijn op waar we nu staan. En in mijn ogen gaat het niet per definitie om of je man of vrouw bent. Het allerbelangrijkst is jezelf zijn, vandaaruit in je kracht staan en gezamenlijke resultaten nastreven. Want dan bereik je samen hartstikke mooie dingen!’

  • Auteur: Marly Kemna
  • Fotograaf: Niek Erents

Meer lezen over dit onderwerp?

Wat vind jij van de digitale Rabo &Co?

Wat fijn dat je je mening wilt geven over de digitale Rabo &Co. Daar zijn we heel blij mee.

max. 500 tekens