4 min

Duurzaam uit je bol

Verhaal uit de regio

De oer-Hollands tulp wordt steeds duurzamer geteeld. Dat leert een bezoek aan Rainbow Colors in Andijk. Eigenaar Bas Karsten (49) deelt zijn duurzame ambities. Met als neusje van de zalm: de mogelijke toepassing van waterstof binnen zijn onderneming.

Rainbow Colors richt zich op het veredelen, broeien en telen van tulpen in aansprekende kleuren. Maar welke kleur van de regenboog de bloem ook heeft, tulpen uit Andijk zijn altijd ‘groen’. Bij het bedrijf spelen duurzaamheid en innovatie namelijk sleutelrollen.

‘Wij zoeken doorlopend naar hoe zaken anders kunnen worden aangepakt en hebben oog voor nieuwe technieken en mogelijkheden’, vertelt Bas Karsten. ‘Zo broeien we op water, via het eb en vloedsysteem. Dat doen we al sinds 2009. Bij deze teeltmethode krijgt een bol afwisselend wel en geen water. Dat levert een zwaarder en dus kwalitatief beter product op. Het water wordt voor honderd procent hergebruikt.’

Volledig zelfvoorzienend

En dat is nog maar het begin van onze kennismaking met het duurzame bedrijf Rainbow Colors. Zo is het bedrijf volledig zelfvoorzienend dankzij zonnepanelen die ruimschoots voorzien in de eigen energiebehoefte. Daarnaast wordt afgevoerde warmte uit de kas opgeslagen in de grond, in de vorm van water. De kas wordt ontvochtigd met verdampers en de warmte die daarbij vrijkomt krijgt ook een tweede leven. De warmte die de koelcel produceert, wordt weer gebruikt om een andere cel te verwarmen.’

‘We hebben jaren geleden al gekeken naar hoe we met de energietransitie konden omgaan, in plaats van te wachten tot het echt moet’, zegt Bas. ‘Eén van de argumenten is dat we niet afhankelijk willen zijn van het energienet. Want stel dat we op termijn meer stroom nodig hebben dan we van het net mogen halen.’

‘Dat is geen wenselijke situatie. Ook is de teruglevering van energie op het net soms problematisch. Daarnaast is het uiteraard een kwestie van jezelf bewust zijn. En ik wil graag iets neerzetten dat de moeite waard is om voort te zetten.’ Met dat laatste doelt hij op een mogelijke bedrijfsopvolging. ‘Dat is een extra drijfveer om te werken aan een toekomstbestendig bedrijf.’

Weloverwogen keuzes

Bas Karsten zet graag duurzame stappen, maar verliest het economische aspect niet uit het oog: ‘We kijken naar het lange termijn-kosteneffect, maken weloverwogen keuzes. Zo willen we onderzoeken welke rol waterstof zou kunnen spelen binnen ons bedrijf. De benodigde vergunningen zijn geregeld, nu gaan we bekijken wat de mogelijkheden zijn.’

Eén van die mogelijkheden is het omzetten van niet gebruikte zonneenergie in groene waterstof. De restwarmte die bij het proces vrijkomt kan worden ingezet voor verwarming. ‘De waterstof kan in een later stadium weer worden omgezet in stroom. Je slaat elektriciteit als het ware op, bijvoorbeeld om de winter­periode te overbruggen’, aldus Bas. Hij voegt eraan toe dat waterstof mogelijk ook kan worden gebruikt om machines en voertuigen te laten draaien. ‘Dat speelt hier geen grote rol, maar bij andere bedrijven wel. Het is daarom goed dat we, als het gaat om de toepassing van waterstof, de krachten bundelen.’

Fieldlab Waterstof in Agri

Dat is ook de reden dat Rainbow Colors zich heeft aangesloten bij het Fieldlab Waterstof in Agri, een praktijkomgeving voor waterstoftoepassingen in de agrisector. Ondernemers werken hier, in nauwe samenwerking met kennisinstellingen en overheden, aan waterstofinnovatie. Op de Fieldlab-locaties wordt geëxperimenteerd met toepassingen in zware machines en onderzoek gedaan naar de inzet van waterstof als oplossing voor netcongestie.

Ook wordt de impact van deze toepassingen op de natuur en samenleving onderzocht. Daarnaast wordt bekeken hoe toepassingen kunnen worden opgeschaald in de regio Noord-Holland Noord en hoe aansluiting kan worden gevonden met andere sectoren die de stap zetten richting waterstof. Het Fieldlab Waterstof in Agri legt ook verbindingen met stakeholders, zoals gemeenten, banken, verzekeraars, omgevingsdiensten en het bedrijfsleven.

Samen energietransitie versnellen

Greenport Noord-Holland Noord, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Green Energy Coalition zijn initiatiefnemers van het Fieldlab. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie en Rabobank. De bank wil helpen om de energietransitie te versnellen door met leden en partners te investeren in energieprojecten. Het Fieldlab Waterstof in Agri omvat naast Rainbow Colors in Andijk nog drie praktijklocaties.

Bij de locatie Loonbedrijf Sturm-Jacobs in Wieringerwerf staat het testen en demonsteren van waterstof in agrarische werktuigen centraal. Bij Vertify in Zwaagdijk-Oost wordt een warmtelab gerealiseerd met een op waterstof aangedreven warmtesysteem. Hier wordt onderzocht wat de impact van waterstoftoepassing is op de energiehuishouding en teeltkwaliteit.

Hogeschool InHolland Alkmaar werkt aan de implementatie richting het onderwijs. Op deze locatie wordt onder meer een Living Lab Elektrolyse opengesteld voor de Fieldlab-activiteiten in de agrisector. Bas Karsten: ‘De basis ligt er, het Fieldlab is een goed vervolg. Samen kunnen we sneller stappen maken.’

Groei en een mooie bos tulpen

De aftrap voor dit project werd gegeven bij Rainbow Colors. Het bedrijf werd opgericht in 2006 en maakte sindsdien een stevige, gestage groei door. Bas Karsten: ‘We veredelen voor de massa en leveren tulpen die gewild zijn bij de consument. We streven naar tulpen met voldoende lengte en gewicht. En uiteraard met een goede virusweerbaarheid.’

En tot slot: ‘Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de consument een mooie bos tulpen op tafel heeft staan, waar hij of zij blij van wordt. Als we dat hebben bereikt, zijn ook wij blij.’ <

  • Auteur: René Kistemaker
  • Fotograaf: Guillaume Groen

Meer lezen over dit onderwerp?