3 min

Begraven

De toekomst van...

Een laatste rustplaats in de natuur. Dat kan op natuurbegraafplaats Maashorst, die samen met vijf andere natuurbegraafplaatsen deel uitmaakt van Natuurbegraven Nederland. De plekken moeten niet alleen een stukje waardevolle natuur voor nabestaanden zijn, maar ook bijdragen aan de biodiversiteit in het gebied. ‘In 2016 zaten hier ruim dertig verschillende soorten broedvogels, nu zijn het er meer dan veertig.’

Wie door een bepaald deel van natuurgebied De Maashorst wandelt, valt in eerste instantie weinig bijzonders op. Bomen en planten springen in het oog. Wandelpaden zoeken hun weg door het groen. Maar wie in dit beboste gebied tegen Schaijk beter kijkt, ziet toch iets afwijkends.

Tussen al het groen liggen houten gedenktekens. Daarin zijn geboortedatum, sterfdag en naam van een overleden persoon gegraveerd. Bij sommige gedenktekens liggen nog bloemen, bij de meeste niet. Dit is dan ook niet zomaar een deel van De Maashorst. Het is de natuurbegraafplaats Maashorst, een van de zes natuurbegraafplaatsen van Natuurbegraven Nederland.

Voor eeuwig

Verspreid over 26 hectare (meer dan vijftig voetbalvelden) is in dit Brabantse natuurgebied plek voor ongeveer acht- tot negenduizend natuurgraven. ‘Met de natuurgraven bieden we een alternatief voor regulier begraven en cremeren. De grafrechten zijn voor eeuwig, dus nabestaanden komen niet voor de keuze om wel of niet te verlengen’, zegt directeur Roy van Boekel-Gosens. ‘De winst voor de mens, de natuur en ons bedrijf staan centraal. Ik ben er heilig van overtuigd dat de combinatie van die drie elementen de basis vormt voor duurzaam ondernemerschap.’

Daarbij is de natuur leidend, benadrukt de 48-jarige Van Boekel-Gosens, die de eerste natuurbegraafplaats in 2012 in Arnhem opzette en vier jaar later de tweede natuurbegraafplaats, in Schaijk, opende. ‘Onze ecologen maken een beheerplan, zodat we de gebieden als natuurgebieden kunnen inrichten en voor meer biodiversiteit kunnen zorgen.’

Henk Wildschut - Roy van Boekel-Gosens zit in het gras van de natuurbegraafplaats Maashorst in Schaijk.

Biodiversiteit

Op de natuurbegraafplaats werd elf hectare landbouw- en akkergrond omgeturnd tot natuur. Zo werd er een ven aangelegd en ontstond een open plek van heide, graslanden, struiken en planten. Het doel: het stimuleren van de biodiversiteit. Met resultaat: het aantal soorten dieren, insecten en planten steeg significant. Van Boekel-Gosens: ‘In 2016 zaten hier 31 soorten broedvogels, nu zijn het er 41. En waren er acht jaar geleden 7 soorten libellen en juffers, nu zijn dat er 23.’

In het gebouw waar de ceremonie en de eventuele koffietafel plaatsvinden, vertelt Van Boekel-Gosens dat het pand zo duurzaam mogelijk is neergezet. Het houten skelet bestaat uit materialen die kunnen worden hergebruikt, de verwarming werkt op aardwarmte en via een speciaal helofytenfilter wordt het eigen water gezuiverd.

Picknicken

Tijdens de wandeling over de natuurbegraafplaats stopt Van Boekel-Gosens bij een gedenkteken. ‘Deze mevrouw wilde geen koffietafel, maar had de genodigden gevraagd een eigen picknickmand mee te nemen. Ze hebben naast het open graf zitten picknicken en toen ze klaar waren, hebben ze de kist laten zakken.’

Het laat volgens Van Boekel-Gosens de perfecte balans zien tussen de mens, de natuur en het bedrijf. ‘We creëren extra natuur, waar de mens zich prettig voelt. En als wij als bedrijf meer verdienen, kunnen wij Natuurbegraven Nederland uitbreiden en meer teruggeven aan de natuur.’

Als de wandeling er bijna op zit, legt Van Boekel-Gosens uit waarom er bij slechts een paar gedenktekens bloemen liggen. ‘We halen deze na twee weken weg, anders vergaan ze en dat is slecht voor de biodiversiteit.’

Een blik op natuurbegraven

De organisatie Natuurbegraven Nederland was in 2012 de eerste aanbieder van natuurbegraven in Nederland.

  • Natuurbegraven Nederland heeft 6 locaties, verspreid over Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel

  • Natuurbegraven Nederland beheert 200 hectare natuur, waarvan het 31 hectare natuur zelf heeft gecreëerd

  • Eeuwigdurende grafrust is juridisch geborgd en gegarandeerd

  • De kist, mand, wade of urn moet bestaan uit natuurlijk afbreekbare materialen

  • Auteur: Guus Peters
  • Fotograaf: Henk Wildschut

Meer lezen over dit onderwerp?

Wat vind jij van de digitale Rabo &Co?

Wat fijn dat je je mening wilt geven over de digitale Rabo &Co. Daar zijn we heel blij mee.

max. 500 tekens